จวาด ในภาษาเหนือ แปลว่า โฉบเฉี่ยว , เฉียดเข้าไปใกล้

Leave a Reply