จวาบ ในภาษาเหนือ แปลว่า ฮุบ , งับ , เอาไว้ในปาก

Leave a Reply