จว้า ในภาษาเหนือ แปลว่า หยิบ , จับ , คว้า

Leave a Reply