จะปิ๊กบ่าได

จะปิ๊กบ่าได ในภาษาเหนือ แปลว่า จะกลับเมื่อไร

Leave a Reply