จะฟั่งไปไหน

จะฟั่งไปไหน ในภาษาเหนือ แปลว่า จะรีบไปไหน

Leave a Reply