จะอั้น

จะอั้น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่างนั้น

Leave a Reply