จะฮับอะหยังดีจ้าว

จะฮับอะหยังดีจ้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า จะรับอะไรดีคะ

Leave a Reply