จะแล่มๆ

จะแล่มๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า กริยากะลิ้มกะเหลี่ย

Leave a Reply