จะไปพั่ง

จะไปพั่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ารีบ

Leave a Reply