จะไปฟั่งก่ายเปิ้นเตื่อเน้อ

จะไปฟั่งก่ายเปิ้นเตื่อเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าเพิ่งรีบเบื่อเรานะ

Leave a Reply