จะไปมาซุ่น

จะไปมาซุ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ามาวุ่นวาย

Leave a Reply