จะไปมาผ่อ

จะไปมาผ่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ามาดู

Leave a Reply