จะไปย่อยนักฮ้ายเจ่น

จะไปย่อยนักฮ้ายเจ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าจู้จี้จุกจิกให้มันมากนัก, อย่าเรื่องมากนัก

Leave a Reply