จะไปย่อย

จะไปย่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าจุกจิกให้มาก, อย่าเรื่องมาก

Leave a Reply