จะไปละเปิ้นหนา

จะไปละเปิ้นหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าทิ้งฉันนะ

Leave a Reply