จะไปอู้จะอั้น

จะไปอู้จะอั้น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าไปพูดอย่างนั้น

Leave a Reply