จะไปเยี๊ยะ

จะไปเยี๊ยะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าทำ

Leave a Reply