จะไปไป

จะไปไป หรือ จะไปไปไป ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าไป

Leave a Reply