จังเฮ้ย

จังเฮ้ย ในภาษาเหนือ แปลว่า เกลียดจริงๆ

Leave a Reply