จั้งหยิบผ้า

จั้งหยิบผ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ช่างเย็บผ้า

Leave a Reply