จั๊กกะเหล้อ

จั๊ก-กะ-เหล้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า จิ้งเหลน

Leave a Reply