จั๊กก่า

จั๊ก-ก่า ในภาษาเหนือ แปลว่า กิ้งก่า

Leave a Reply