จาวไฮ่

จาวไฮ่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ชาวไร่

Leave a Reply