จิ้นส้มหมก

จิ้นส้มหมก ในภาษาเหนือ แปลว่า แหนมหมก

Leave a Reply