จุ๊เปิ้นเมา

จุ๊เปิ้นเมา ในภาษาเหนือ แปลว่า หลอกให้รักให้หลง

Leave a Reply