จ้ดใจ้

จ้ดใจ้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ชดใช้

Leave a Reply