จ้างมันเต๊อะ

จ้างมันเต๊อะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ช่างมันเถอะ

Leave a Reply