จ๊ะโล๊ะโอ๊ะ

จ๊ะโล๊ะโอ๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า คะมำ หัวทิ่ม หรือ ทำท่าเหมือนจะล้ม

Leave a Reply