จ๊ะไปกึ๊ดนัก

จ๊ะไปกึ๊ดนัก ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าคิดมาก

Leave a Reply