จ๊ะไปปากนัก

จ๊ะไปปากนัก ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าพูดมาก

Leave a Reply