จ๊ะไปอู้ดัง

จ๊ะไปอู้ดัง ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าพูดเสียงดัง

Leave a Reply