จ๊าดหมา

จ๊าดหมา ในภาษาเหนือ แปลว่า ชาติหมา, ชาติชั่ว

Leave a Reply