จ๋ะหละจ๋ะกวะ

จ๋ะหละจ๋ะกวะ ในภาษาเหนือ แปลว่า สัปดน หรือ กระโชกโฮกฮาก

Leave a Reply