จ๋างปากจ๋างคอ

จ๋างปากจ๋างคอ ในภาษาเหนือ แปลว่า เบื่ออาหาร

Leave a Reply