จ๋างแจ้ดแผ้ด

จ๋างแจ้ดแผ้ด ในภาษาเหนือ แปลว่า จืดชืด

Leave a Reply