จ๋างแจ๊ะแหละ

จ๋างแจ๊ะแหละ ในภาษาเหนือ แปลว่า จืดสนิท

Leave a Reply