ชอบก่ะ

ชอบก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ชอบสิ

Leave a Reply