ซว่างอกซว่างใจ๋

ซว่างอกซว่างใจ๋ ในภาษาเหนือ แปลว่า สบายอกสบายใจ

Leave a Reply