ซว้าง

ซว้าง ในภาษาเหนือ แปลว่า ยาวมาก , ยาวเรียว

Leave a Reply