ซะตางไหลมาเทมา

ซะตางไหลมาเทมา ในภาษาเหนือ แปลว่า เงินทองไหลมาเทมา

Leave a Reply