ซะป๊ะ

ซะป๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า หลายอย่าง

Leave a Reply