ซาวบาท

ซาวบาท ในภาษาเหนือ แปลว่า ยี่สิบบาท

Leave a Reply