ซาวเอ็ด

ซาวเอ็ด ในภาษาเหนือ แปลว่า ยี่สิบเอ็ด

Leave a Reply