ซิบเอ๋ด

ซิบเอ๋ด ในภาษาเหนือ แปลว่า สิบเอ็ด (11)

Leave a Reply