ซื่อเกิดเดิก

ซื่อเกิดเดิก ในภาษาเหนือ แปลว่า แข็งทื่อ

Leave a Reply