ซื้อตี้ไหน

ซื้อตี้ไหน ในภาษาเหนือ แปลว่า ซื้อที่ไหน

Leave a Reply