ซ่อบง่าว

ซ่อบง่าว ในภาษาเหนือ แปลว่า สมน้ำหน้านัก

Leave a Reply