ซ่อบง่า

ซ่อบง่า ในภาษาเหนือ แปลว่า สมน้ำหน้า

Leave a Reply