ซ่อบมงมง

ซ่อบมงมง ในภาษาเหนือ แปลว่า สมน้ำหน้า

Leave a Reply