ซ่อบใบ้ซ่อบง่าว

ซ่อบใบ้ซ่อบง่าว ในภาษาเหนือ แปลว่า สมน้ำหน้าจริงๆ

Leave a Reply